ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ WOLF

WOLF CGB-1K 24 & 28 KW (Made in Germany)
1.    Επιτοίχιοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης κλειστού θαλάμου για θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο εναλλάκτη θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
2.    Ελεγμένος σύμφωνα με τις ισχύουσες και κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ

3.    Κατάλληλος για θερμοκρασίες προσαγωγής μέχρι 90° C, με μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση στη θέρμανση 3 bar και στο ζεστό νερό χρήσης 10 bar, με ομαλή χαμηλή λειτουργία, διαφορική ρύθμιση ισχύος, ρυθμισμένος εργοστασιακά για λειτουργία με φυσικό αέριο Η, με προαιρετικό σετ μετατροπής αερίου για Β/Ρ
4.    Κατάλληλη ρύθμιση μέσω eBus για σύνδεση ψηφιακών προαιρετικών εξαρτημάτων ρύθμισης της Wolf
5.    Mε ηλεκτρονική έναυση, επιτήρηση φλόγας ιονισμού και ενσωματωμένο ανεμιστήρα καυσαερίων, επιτήρηση αέρα καύσης με επιτηρητή διαφορικής πίεσης
6.    Με κυκλοφορητή 3 ταχυτήτων, δοχείο διαστολής 8 Ltr και βαλβίδα ασφαλείας
7.    Συσκευή για σύνδεση σε αεραγωγό, καπναγωγό, καπνοδόχο ή καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων τύπου C12x, C32x, C42x, C52, και Β32 για λειτουργία ανοιχτού ή κλειστού θαλάμου
8.    Άσπρο κάλυμμα σε RAL 9016 ηλεκτροστατικής βαφής, πίνακας ρυθμίσεων με μαύρο συνθετικό κάλυμμα
9.    Απόδοση ενέργειας κατά κατευθυντήρια οδηγία βαθμού απόδοσης ΙΙΙ (3 αστέρια κατά 92/42/EWG)
10.    Ρύποι κατά ΝΟx-κατηγορία 3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE WOLF CGB-1K

​​​​​​​

WOLF CGB-K-20/24/35-4O (Made in Germany) συμπύκνωσης για θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης
1.    Βαθμός απόδοσης Hi εως 110%
2.    Πιστοποίηση DVGW, εξαιρετικά καθαρή καύση
3.    Πληροί τις προϋποθέσεις για το «Blue Angel», πιστοποιητικό περιβαλλοντολογικής αριστείας σε RAL-UZ61, όταν λειτουργεί με φυσικό αέριο
4.    Ενσωματωμένο δοχείο διαστολής στα μοντέλα από 20 έως 24 kw
5.    Εναλλάκτης Θερμότητας με ειδική επίστρωση
6.    20-24 kw κυκλοφορητή 3 ταχυτήτων ή κλάσης Α
7.    35-50 kw κυκλοφορητή Inverter ή κλάσης Α

8.    Διατίθεται με πιστοποιημένο σύστημα πλαστικών καμινάδων ανάλογα με την απαιτούμενη σύνδεση καυσαερίων
9.    Συντήρηση χωρίς να απαιτείται άδειασμα των νερών του λέβητα
10.    Δυνατότητα σύνδεσης σε ηλιακό σύστημα
11.    Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού ΒΜ Modul με εξωτερική αντιστάθμιση
12.    Διάγνωση βλαβών

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE WOLF CGB-K

WOLF CGB-35/50/75/100 (Made in Germany) συμπύκνωσης μόνο για θέρμανση

1.    Βαθμός απόδοσης Ηi έως 110%
2.    Πιστοποίηση DVGW, εξαιρετικά καθαρή καύση
3.    Πληροί τις προϋποθέσεις για το Blue Angel, πιστοποιητικό περιβαλλοντολογικής αριστείας σε RAL-UZ61, όταν λειτουργεί με φυσικό αέριο
4.    Ανοξείδωτο μπόιλερ ειδικής διαστρωμάτωσης
5.    Συντήρηση χωρίς να απαιτείται άδειασμα των νερών του λέβητα
6.    Δυνατότητα σύνδεσης σε ηλιακό σύστημα
7.    Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού BM Modul με εξωτερική αντιστάθμιση
8.    Διάγνωση βλαβών


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE WOLF CGB

WOLF CGB-2K-20 & CGB-2K-24 (made in GERMANY) Συμπύκνωσης για θέρμανση & ζεστά νερά χρήσης

1.Eναλλάκτης θέρμανσης Al-Si με ειδική επίστρωση "Alu Pro"
2.Ανοξείδωτο δοχείο θέρμανσης
3.Περιστρεφόμενος εναλλάκτης θέρμανσης με δυνατότητα να βγαίνει εκτός του λέβητα
4.Απόδοση μέχρι 109%
5.Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω smartphone ή με ηλεκτρονικό υπολογιστή
6.Κυκλοφορητής Inverter κατηγορίας ΕΕΙ<0,23
7.Αυτορυθμιζόμενη βαλβίδα αεριού τόσο ως προς το καύσιμο όσο & ως προς τη θερμογόνο δύναμη 
σε συνδυασμό με καινοτόμο αυτοματισμό ελέγχου
8.Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σύστημα
9.Αντιστάθμιση με εξωτερικό αισθητήριο Wοlf


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE WOLF CGB-2K

WOLF FGB-K-28 & WOLF FGB-K-35 (made in GERMANY) ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ για θέρμανση & ζεστά νερά χρήσης

1.Βαθμός απόδοσης μέχρι 109%
2.Συμβατότητα με την ενεργειακή οδηγία Erp-Κλάση Α
3.Απομακρυσμένος χειρισμός (με ISM7e) μέσω smartphone ή με ηλεκτρονικό υπολογιστή
4.Εναλλάκτης θέρμανσης από κράμα AL-Si
5.Υδραυλικό μπλοκ από υαλονήματα ενισχυμένα με πολυαμίδιο                      
6.Θερμοκρασία Ζεστού Νερού Χρήσης
7.Υψηλή ροή ΖΝΧ με εύρος μόλις 2lt/min έως 16 lt/min 
8.Λειτουργία quick start 
9.Απλή σύνδεση με ηλιακό σύστημα για ΖΝΧ
10.Eύρος διαφορισμού 1:6
11.Κυκλοφορητής Inverter
12.Αντιστάθμιση με εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας Wolf


​​​​​​​ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE WOLF FGB-K