ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας βρίσκεται στη διάθεσή σας ακόμα και μετά την πώληση, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε! 


Με ταχύτητα, συνέπεια και επαγγελματισμό, αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και την επισκευή: 

● Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
● Εγκαταστάσεων Ύδρευσης
● Εγκαταστάσεων Φυσικού αερίου (φύλλο ελέγχου)
● Κλιματιστικών
● Ηλιακών συστημάτων
● Συστημάτων Εξαερισμού
● Αυτοματισμών Θέρμανσης