ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Γεωθερμία για οικιακές και άλλες χρήσεις (θερμοκήπια, πτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.)


● Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε γεωθερμική ενέργεια. Με τη γεωθερμία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη θερμότητα η οποία είναι αποθηκευμένη στο χώμα, τα υπόγεια νερά, τα νερά των λιμνών ή της θάλασσας με κόστος μόλις το 25% της θερμικής ενέργειας που επωφελούμαστε. Το υπόλοιπο 75% μας παρέχεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
● Η ενέργεια η οποία είναι αποθηκευμένη στο έδαφος είναι ανεξάντλητη. Η θερμοκρασία του εδάφους σε μικρά βάθη παραμένει πρακτικά σταθερή 15-20°C καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εγκαθιστώντας ένα γεωθερμικό σύστημα θέρμανσης – ψύξης, μπορούμε να απορροφήσουμε την ενέργεια αυτή για θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης ή κλιματισμό.

Ένα γεωθερμικο σύστημα αποτελείται από:
α) Εσωτερική εγκατάσταση θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης
β) Γεωθερμική αντλία
γ) Γεωεναλλακτη


Ως εσωτερική εγκατάσταση προτιμούμε την ενδοδαπέδια, καθώς και τη χρήση Fan-Coil. 

Υπάρχουν 2 είδη γεωεναλλάκτη
α) Του κλειστού κυκλώματος 
β) Του ανοικτού κυκλώματος, όπου έχουμε άντληση νερού από κάποιον υπόγειο αποταμιευτήρα, απορρόφηση ενέργειας με τη γεωθερμική αντλία και απόρριψη του νερού πάλι στον υπόγειο αποταμιευτήρα.

Α. Οριζόντιο Κύκλωμα γεωεναλλάκτη
Αποτελεί το πιο συνηθισμένο και κατασκευαστικά οικονομικότερο σύστημα, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμος χώρος.
Τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλενίου.
- Σε βάθος 1,5 -2,5 m
- Απόσταση σωληνώσεων 50 έως 80 cm
- Μήκος σωληνώσεων < 100m


Β. Κατακόρυφο κύκλωμα γεωεναλλάκτη
Γίνεται γεώτρηση σε βάθος 50-100m και τοποθετούνται μέσα σωλήνες πολυαιθυλενίου. Συνήθως χρησιμοποιείται, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος γύρω από το κτίριο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Η γεωθερμία είναι το οικονομικότερο σύστημα θέρμανσης- ψύξης που μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται εφεδρικό σύστημα θέρμανσης - ψύξης, καθ’ όλο το 24ωρο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Έχει ελάχιστο κόστος συντήρησης.
Είναι οικολογική, καθώς συμβάλλει στη μείωση του CO2 που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα.
Συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης μιας χώρας, περιορίζοντας τις εισαγωγές καυσίμων.
Λαμβάνεται υπόψη στο χαρακτηρισμό της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Συμμετέχει στο πρόγραμμα επιδότησης.