ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους υδραυλικές εγκαταστάσεις με επαγγελματισμό, συνέπεια και ταχύτητα.

● Οικιακές υδραυλικές εγκαταστάσεις ύδρευσης/θέρμανσης
● Υδραυλικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών και βιοτεχνικών χώρων
● Συντήρηση/Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 
● Ποιοτικά Υλικά
● Πιστοποιημένοι Τεχνίτες
● Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων
● Γραπτή προσφορά
● Δοκιμή των εγκαταστάσεων ύδρευσης σε 15 bar για 24 ώρες